Inschrijfformulier

Scouting St. ChristoffelGegevens van het nieuwe lidManVrouw

GeenABC
Contactgegevens ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1


Ouder/verzorger 2


Betalingsgegevens

Toestemming gebruik foto/video materiaal ter promotie


JaNee


JaNee


JaNeeTot slot

De contributie dient per kwartaal vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 44 ABNA 059 5331 254 t.n.v. Ina Balast. U dient hierbij de voornaam, achternaam en geboortedatum van het lid te vermelden. Tip: maak een periodieke betaling aan bij uw bank

de contributie bedraagt per kwartaal:

Bevers:          €30,-
Andere speltakken: €33,-

De geldende opzegtermijn is 1 maand. Te veel betaalde contributie zal worden teruggeboekt. Opzegging dient ten alle tijden schriftelijk te geschieden, via bijvoorbeeld het uitschrijfformulier op de website.U behoudt het recht om toestemming voor het gebruik van foto/video materiaal te wijzigen. Dit dient u kenbaar te maken bij de desbetreffende speltakleiding.

De door u verstrekte gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid bewaard. Gegevens met betrekking tot het lidmaatschap worden geregistreerd in Scouts Online (SOL), de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Door in te loggen op www.sol.scouting.nl kunt u inzage krijgen in de gegevens, en deze ook wijzigen. SOL voldoet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Meer informatie over privacy vindt u op https://www.scouting.nl/privacy

Verdere algemene voorwaarden vindt u hier