Inschrijf formulier

Scouting St. Christoffel

Gegevens Lid:
Voornaam:
Voorletters
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboorteplaats
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Geboortedatum:
Zwemdiploma:
Bijzonderheden:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Voornaam en achternaam:
Telefoonnummer:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam en achternaam:
Telefoonnummer:
Betaalgegevens
Dit rekeningnummer staat op naam van:
De contributie wordt betaald van rekeningnummer:
Gebruik beeldmateriaal zoals foto`s en Filmpjes. Deze worden gecontroleerd op netheid.
Datum Inschrijving
Eventuele vragen:
De contributie per maand bedraagt vanaf de Welpen € 11,=.Om administratieve redenen en om de kosten voor ons zo laag mogelijk te houden wordt u verzocht de contributie van € 33,= per kwartaal vooraf automatisch over te boeken naar rekeningnummer: NL44ABNA0595331254 BIC:ABNANL2A t.n.v. Ballast te Hengelo.U dient daarbij de naam, achternaam en geboortedatum van uw kind te vermelden. (u dient dus zelf zorg te dragen voor de betaling).Er geldt een opzeggingstermijn van 1 maand. De teveel betaalde contributie krijgt u dan teruggeboekt.Opzegging dient ten alle tijden schriftelijk te gebeuren, door middel van een mail te sturen naar penningmeester@stchristoffel.nl dit geldt ook voor een wijziging in uw gegevens.NB: ALLEEN voor de Bevers is de contributie € 10,= per maand (gelieve € 30,= vooraf per kwartaal over te boeken).- Indien je 18 jaar of ouder bent dan kun je je zonder toestemming van een volwassene je aanmelden._ U behoud het recht om de toestemming in te trekken voor het gebruik van beeld materiaal. Dit dient u kenbaar te maken bij de leiding van de des betreffende speltak.De hierboven gevraagde gegevens word door onze scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywet (aVG/GDPR van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het privacy beleid van Scouting Nederland.
Ik ga akkoord: