Opzegformulier

Scouting St. Christoffel

Naam:
Achternaam:
Adres+Huisnummer:
Postcode:
Geboortedatum:
Telefoonnummer
Reden opzegging
Voor het opzeggen dient u rekening te houden met een maand opzegtermijn. Dit houdt in dat u dan nog 1 maand contributie aan ons verschuldigd bent.Mocht u vooruit betaald hebben dan zorgen wij ervoor dat het teveel ontvangen bedrag aan u wordt terug gestort. Rekening houdend met een de opzegtermijn.
Datum opzegging