Lidmaatschap en privacyverklaring

 • Elk lid dient te voldoen aan de bepalingen in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, de statuten van vereniging Scouting St.
  Christoffel en het huishoudelijk reglement van Scouting St. Christoffel.
 • Inschrijving geschiedt schriftelijk door het invullen van het inschrijfformulier, of door contact op te nemen met het secretariaat.
 • Alle leden worden geregistreerd in het online administratie programma Scouts Online (SOL). Wat verplicht is vanuit Scouting Nederland.
 • Scouting St. Christoffel stuurt jaarlijks gegevens van alle in Hengelo wonende jeugdleden door naar de Gemeente Hengelo. Dit in verband met de ledenafhankelijke subsidie die de scouting van de Gemeente ontvangt. Deze gegevens bestaan uit: Voor- en achternaam, NAW-gegevens, geboorte datum en geslacht.
 • Scouting St. Christoffel zal geen persoonsgegevens delen met externe partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van het lid of zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers. De uitzondering voor deze regel is genoemd in lid 2.
 • Voor een kamp of activiteit kan de speltakleiding vragen om een gezondheidsformulier. Uiterlijk 4 weken na de activiteit of het kamp worden de gezondheidsformulieren vernietigd.
 • Toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s voor promotie kan worden ingetrokken. Geef dit schriftelijk aan bij de teamleider van de speltak of bij het secretariaat.
 • Uitschrijving geschiedt schriftelijk door het invullen van het uitschrijfformulier, of door contact op te nemen met het secretariaat.
 • Scouting Nederland heeft een kledingcode met de naam Scoutfit. De kleding, naar voorschrift van de betreffende speltak, dient aangeschaft te worden voor eigen rekening. Het Scoutfit wordt gedragen bij alle scoutingactiviteiten.

Contributie

 • De contributie voor jeugdleden bedraagt €33,- per kwartaal (€11,- per maand)
 • De contributie voor bijzonder leden (geen kaderlid, geen jeugdlid) is even hoog als de contributie die voor dat lid wordt afgedragen aan Scouting Nederland en Scouting Regio Twenteland
 • De contributie dient door het lid zelf, vooraf, te worden overgemaakt, voor de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Indien het lid in een lopend kwartaal wordt ingeschreven, dan dient de contributie te worden voldaan tot de eerste dag van het volgende kwartaal
 • De contributie dient te worden overgemaakt op IBAN: NL43 RABO 0367 8416 14 t.n.v. Scouting St. Christoffel, onder vermelding van voor- en achternaam en geboortedatum
 • Bij het opzeggen van lidmaatschap wordt de teveel betaalde contributie terugbetaald
 • De opzegtermijn bedraagt 1 maand
 • Kampen en activiteiten zijn niet inbegrepen in de contributie
 • De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd

Aansprakelijkheid

 • Alle leden van Scouting St. Christoffel hebben een secundaire aansprakelijkheidsverzekering als onderdeel van hun lidmaatschap aan Scouting Nederland
 • Alle leden van Scouting St. Christoffel hebben een ongevallenverzekering als onderdeel van hun lidmaatschap aan Scouting Nederland
 • Scouting St. Christoffel aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van eigendommen
 • Scouting St. Christoffel aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan tijdens activiteiten

Overige